Το Γυμνάσιο Λάππα στην πρώτη του Ευρωπαϊκή Εμπειρία με το Erasmus+

75

Γυμνάσιο Λάππα: “Ένα μικρό βίντεο με τις εμπειρίες μας από το πρώτο μας Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus. Το πρόγραμμα περιελάμβανε δυο μετακινήσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών του σχολείου μας στην Φινλανδία και στην Πορτογαλία.”

Σαρλή Έλενα

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας