Σε ΦΕΚ (Α’ 181) ο νόμος 4638/18-11-2019 για τον χρόνο έναρξης και λήξης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Δ’ Φάσης

150

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 181) ο νόμος 4638/18-11-2019 στο άρθρο 9 του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν τον χρόνο έναρξης και λήξης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας . Συγκεκριμένα στην ορίζεται ότι «Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας» αρχίζει εντός του μηνός Νοεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2020.»

ΦΕΚ (Α’ 181) νόμος 4638, 18-11-2019 ΕΝΑΡΞΗ - ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2019-2020