Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων Μαθητείας Δ’ Φάσης ΠΔΕ ΔΕ (ΑΝΑΚ-2 ΑΔΑ ΩΞΤΚ4653ΠΣ-ΘΝΛ)

88

Εκδόθηκε η ανακοινοποίηση της Απόφασης Λειτουργίας Τμημάτων Μαθητείας Δ’ Φάσης με τα νέα Τμήματα για την Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Δ ΦΑΣΗ ΠΔΕ ΔΥΤ.ΕΛ. ΑΝΑΚ-2 ΑΔΑ ΩΞΤΚ4653ΠΣ-ΘΝΛ