Ορισμός επιπλέον μελών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηλείας για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηλείας

69
6Λ2Λ4653ΠΣ-Υ7Ψ_13147_ΠΥΣΠΕ ΗΛΕΙΑΣ

Συνημμένα Αρχεία: