Ορισμός επιπλέον μελών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αιτωλ/νίας για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας

54
6ΕΖΩ4653ΠΣ-ΓΘΜ_13145_ΠΥΣΠΕ ΑΙΤΝΙΑΣ

Συνημμένα Αρχεία: