Ορισμός επιπλέον μελών στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αχαΐας για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Αχαΐας

205
ΨΣΤ94653ΠΣ-Ω4Α_13146_ΠΥΣΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

Συνημμένα Αρχεία: