Σημαντικά Νέα_Νέα Πρόσκληση και Οδηγός Erasmus+ 2020

164

Δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και ο Νέος Οδηγός του προγράμματος Erasmus+ 2020. Στον οδηγό που εκδίδεται κάθε χρόνο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να βρουν λεπτομερείς και αναλυτικές πληροφορίες για κάθε Βασική Δράση (ευκαιρία συμμετοχής) του προγράμματος. Είναι διαθέσιμος σε πολλές γλώσσες. Μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό Erasmus+ 2020 στα ελληνικά εδώ.

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Σαρλή Έλενα