Υπουργική Απόφαση ορισμού Εξεταστικών Κέντρων και πίνακας Εξεταστικών Κέντρων ΚΠΓ Νοεμβρίου 2019

64

Δείτε συνημμένα:

1. Tον πίνακα με τα Εξεταστικά Κέντρα ΚΠγ εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2019, όπως ανακοινώθηκαν με το από 31-10-2019 Δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

2. Την με αρ. πρωτ. 169668/A5/31-10-2019 Υ. Α. με θέμα: «Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2019»

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 2019Β_signed

Συνημμένα Αρχεία: