Απόφαση έγκρισης λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για την περίοδο 2019-2020.

177
168682_2019_Έγκριση_ολιγομελών_ΕΠΑΛ_2019_20

Συνημμένα Αρχεία: