ΦΕΚ 3892/τ.Β’/23-10-2019 Κ.Υ.Α. Υλοποίησης “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας”

236

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3892/τ.Β’/23-10-2019) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α) με θέμα «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΦΕΚ 3892-τ.Β’-23-10-2019 Φ7-158947-ΓΓ4-10-10-2019 ΚΥΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Δ ΦΑΣΗ