Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης/διάθεσης αναπληρωτή ΕΕΠ

292
20191022- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡ ΑΝΑΓΚΕΣ- ΕΞΑΤΟΜΙΚ ΕΕΠ - Α ΦΑΣΗ - Ψ7Ι64653ΠΣ-Ρ2Ε