Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων – Μεταλυκειακό Έτος «Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.» Περιόδου 2019-2020 –  Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

187

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων – Μεταλυκειακό Έτος «Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.» Περιόδου 2019-2020 –  Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Δ ΦΑΣΗ ΠΔΕ ΔΥΤ.ΕΛ. ΑΝΑΚ-1 website