Ανακοινοποίηση στο ορθό απόφασης πρόσληψης αναπληρωτών ΕΒΠ

528

 

2019-10-17- 12162 - ΠΕΠ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ_ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - 60ΕΜ4653ΠΣ-ΟΦ3