Ανακοίνωση για τις Προσλήψεις Προσωρινών Αναπληρωτών Κλάδου ΠΕ30 – Κοινωνικών Λειτουργών

399

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι

Λόγω παραίτησης αναπληρωτή/τριας από τη θέση στην οποία είχε τοποθετηθεί, προστίθεται ένα ακόμα κενό κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στο Νόμο Αχαΐας, το οποίο είναι διαθέσιμο για δήλωση τοποθέτησης των υποψηφίων του οικείου κλάδου

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του οικείου  κλάδου σχ. έτους 2018-19 (η ισχύς των οποίων παρατάθηκε για το σχολικό έτος 2019-2020):

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΚΥΡΙΟ ΠΙΝΑΚΑ 71 και με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 9 έως και 15

αφού ενημερωθούν για τα ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ κενά, να συμπληρώσουν και να επανυποβάλλουν (εφόσον το επιθυμούν) την Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΠΔΕΔΕ

από Δευτέρα 14/10/2019 μέχρι και

Τετάρτη 16/10/2019 15:00 το μεσημέρι

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών και μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να καταθέσουν εκ νέου αίτηση, δηλώνοντας και το νέο κενό, ισχύει η αίτηση που έχει ήδη υποβληθεί  στη φάση αυτή των προσλήψεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΝΕΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ30- 16-10-2019

Συνημμένα Αρχεία: