Ανακοίνωση απόλυσης προσωρινού αναπληρωτή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2019-2020

679

 

20191015 -11982 - ΑΠΟΛΥΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΕΠ - 6ΞΔΧ4653ΠΣ-ΑΩΨ

Συνημμένα Αρχεία: