Σε εξέλιξη οι εγγραφές στα τμήματα Μαθητείας ΕΠΑΛ

95

Οι υποψήφιοι του οριστικού πίνακα κατάταξης για τα τμήματα Μαθητείας ΕΠΑΛ ολοκληρώνουν την εγγραφή τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής στα ΕΠΑΛ όπου κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους.

Οι εγγραφές σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα ολοκληρώνονται μέχρι την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 13:00. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν προς εγγραφή όλοι οι επιτυχόντες, καλούνται οι επιλαχόντες προς εγγραφή έως την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 13.00.

Το χρονοδιάγραμμα βρίσκεται αναρτημένο και διαθέσιμο στον ιστότοπο του Υ.ΠΑΙ.Θ: Χρονοδιάγραμμα Δ Φάση (doc)