Σε εξέλιξη οι εγγραφές στα τμήματα Μαθητείας ΕΠΑΛ

121

Οι υποψήφιοι του οριστικού πίνακα κατάταξης για τα τμήματα Μαθητείας ΕΠΑΛ ολοκληρώνουν την εγγραφή τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής στα ΕΠΑΛ όπου κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους.

Οι εγγραφές σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα ολοκληρώνονται μέχρι την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 13:00. Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν προς εγγραφή όλοι οι επιτυχόντες, καλούνται οι επιλαχόντες προς εγγραφή έως την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 13.00.

Το χρονοδιάγραμμα βρίσκεται αναρτημένο και διαθέσιμο στον ιστότοπο του Υ.ΠΑΙ.Θ: Χρονοδιάγραμμα Δ Φάση (doc)