Ανακοίνωση για τη διαδικασία πρόσληψης οδηγού σχολικού λεωφορείου

114

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι:

Μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης υποψηφίων οδηγών σχολικού λεωφορείου της με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/8574/26-08-2019 ΣΟΧ 2/2019 (ΑΔΑ: 9ΛΡΜ4653ΠΣ-ΧΩ7) Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της σχολικής μονάδας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (Δ. Αγρινίου) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

 ΚΑΛΕΙΤΑΙ

 να παρουσιαστεί στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 25α, Πάτρα),

την Τρίτη, 15-10-2019

προκειμένου να παραλάβει Παραπεμπτικό Έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας προς παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, ο παρακάτω υποψήφιος:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ

Ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 17-10-2019, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της πρόσληψής του. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται.

 

 Πάτρα, 15/10/2019

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

 

Συνημμένα Αρχεία: