Υποβολή προτάσεων «Σχεδίων Δράσης» από τα ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ”

107

Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής Σχεδίων Δράσης από τα ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ είναι διαθέσιμο από την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 ενώ απαιτείται και ταχυδρομική υποβολή. Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και οδηγίες για την υποβολή με τα απαραίτητα έγγραφα παρέχονται στον ιστότοπο του προγράμματος http://mnae.noesis.edu.gr/ και πιο συγκεκριμένα στο σύνδεσμο http://mnae.noesis.edu.gr/ypovoli-sxediou-drasis/ μπορούν να υποβληθούν τα απαραίτητα έγγραφα (Τεχνικό Δελτίο Σχεδίου Δράσης, Προϋπολογισμός) ηλεκτρονικά, με μεταφόρτωση (upload) των αρχείων. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2019-2020

 

Συνημμένα Αρχεία: