Πρόσληψη συνοδού σχολικού λεωφορείου Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

172

Προσλαμβάνουμε ως συνοδό μαθητών του Ειδικού Δημ. και Νηπ. Αγρινίου «Μαρία
Δημάδη» Ν. Αιτωλοακαρνανίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του στο ως
άνω σχολείο έως και τις 30 Ιουνίου 2020, την :
ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ)

ΨΖ9Μ4653ΠΣ-ΝΩ2_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Μ. ΔΗΜΑΔΗ_2019

Συνημμένα Αρχεία: