ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛΙΟΥ – EUROPA.S. T.E.EN.S. ΣΕ ΜΑΘΗΣΕΣ Ά &΄Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

52

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων-I.R.T.E.A. σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Patras – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος υλοποιούν τη δράση Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- EUropa.S. T.E.EN.S. στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τις 19 Οκτωβρίου 2019 ως τις 20 Οκτωβρίου 2019.

Η Δράση αφορά την υλοποίηση Προσομοίωσης της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα λάβει χώρα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην πόλη της Πάτρας. Συμμετέχοντες θα είναι 50 μαθητές από 5 σχολικές Μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Ά και ΄Β Λυκείου(Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο, Δημόσιες & Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες), ενώ το κάθε Σχολείο θα εκπροσωπηθεί από 10 μαθητές, οι οποίοι θα συνοδεύονται από 2 Καθηγητές της εκάστοτε Σχολικής Μονάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ EUROPA.S. Τ.Ε.ΕΝ.S ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(1)

Συνημμένη θα βρουν οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες την έγκριση του προγράμματος από το ΥΠΑΙΘ.

ΕΞΕ - 155587 - 2019 - IΕΚΕΘ-EUropaS TEENS-Εγκρ. διεξ. δράσ. Προσ. Ευρ. Κοιν.-ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΕΛΛ. 2019-σχ. έτ