Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης – διάθεσης προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2019-2020

593
6ΘΠΦ4653ΠΣ-ΛΙ2

Συνημμένα Αρχεία: