Ενημέρωση – οδηγίες για τη διεξαγωγή του Προγράμματος EUROSCOLA 2019-2020 στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

1565
Ενημέρωση-Εγκύκλιος_Πρόγραμμα_EUROSCOLA_2019-20

 

Πρόγραμμα EUROSCOLA_2019_Εγκύκλιος_ΥΠΑΙΘ