Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για θέματα Μαθητείας: Παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ & Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο επιμορφωτικό πρόγραμμα

315

 

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε η παράταση της ημερομηνίας λήξης της Γ’ Πρόσκλησης του Ι.Ε.Π. για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ. στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μαθητείας, στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων είναι η Παρασκευή 20-9-2019.

http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/egkrisi-paratasis-mis-5008057