Ανακοίνωση προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών κλάδου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

4093

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει:

ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (65) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και Εξειδικευμένη στήριξη σε γενικά σχολεία

ΚΑΙ

Τα ΚΕΝΑ (ανά Νομό) στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του κλάδου  ΕΒΠ:

                                 Με αύξοντα αριθμό κατάταξης 1 έως και 80

αφού ενημερωθούν για τα κενά, να συμπληρώσουν με προσοχή (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ευανάγνωστα γράμματα) α) τη συνημμένη Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση (μεγάλη προσοχή στην σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων) και να τα καταθέσουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω email στο: pdede@sch.gr (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή)

από Παρασκευή 06/09/2019 μέχρι και Κυριακή 08/09/2019

Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η

Κυριακή 08/9/2019 και ώρα 23:59

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Το κενό στο Ειδικό Δημ. Κωφών & Βαρήκοων Πατρών είναι για αναπληρωτές/τριες με επάρκεια στην Ελληνική νοηματική γλώσσα

 

Ο υποψήφιος/α στην αίτηση τοποθέτησης δηλώνει με την σειρά που επιθυμεί όλες τις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τη σειρά των νομών που είχε δηλώσει στην αρχική του αίτηση, (βλέπε  τον  πίνακα δηλώσεων προτίμησης περιοχών ΕΒΠ 2019-20 που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα μας)

  • Η σειρά των νομών που έχετε δηλώσει είναι δεσμευτική και οφείλετε να δηλώσετε (με την σειρά που επιθυμείτε) ΟΛΑ τα κενά του νομού. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν έχετε δηλώσει   ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ: 1. ΑΧΑΪΑ  και 2. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ πρέπει να δηλώσετε πρώτα όλα τα κενά στην Αχαΐα και μετά όλα τα κενά στην Αιτωλ/νία ,ενώ δεν δηλώνετε κενά στην Ηλεία αφού δεν την είχατε επιλέξει.
  • Σε περίπτωση που υποψήφιος/α ΔΕΝ καταθέσει Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης ή την καταθέσει εκπρόθεσμα ή στην αίτησή του δεν δηλώσει όλα τα κενά των νομών που είχε δηλώσει στην αρχική του Αίτηση, προσλαμβάνεται και τοποθετείται υποχρεωτικά στα εναπομείναντα κενά, ανεξάρτητα αν τα έχει συμπεριλάβει ή όχι στην αίτησή του.
  • Επίσης, σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος/α που καλείται για πρόσληψη δεν επιθυμεί να προσληφθεί ως αναπληρωτής/τρια, παρακαλούμε να καταθέσει την συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποδοχής της πρόσληψής του μέσω email στο: pdede@sch.gr (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή).
  • Οι υποψήφιοι, μετά την τοποθέτησή τους θα κληθούν μέσω της ιστοσελίδας της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
  • Όσοι υποψήφιοι δεν προσέλθουν εμπρόθεσμα (εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης) για να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από το Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος. 
  • H υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Τοποθέτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα και την πρόσληψή σας, καθώς τα λειτουργικά κενά των νομών που είχατε επιλέξει στην αρχική σας αίτηση μπορεί να καλυφθούν από υποψήφιους με περισσότερα μόρια από εσάς στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών. Σε τέτοια περίπτωση παραμένετε στον αξιολογικό πίνακα με πιθανότητα πρόσληψης σε επόμενη φάση, εφόσον δοθούν επιπλέον πιστώσεις

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές να παρακολουθούν τακτικά την ιστοσελίδα μας για νέες ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

 

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τις προσλήψεις των λοιπών κλάδων ΕΕΠ

 

ΚΕΝΑ ΕΒΠ

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ σε μορφή PDF

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ σε μορφή Word

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σε μορφή PDF

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ σε μορφή Word

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΒΠ

 

Δείτε επίσης:

Πίνακες υποψηφίων Αναπληρωτών-Ωρομισθίων ΕΕΠ-ΕΒΠ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας σχ. έτους 2019-20

 

Πίνακες με τις δηλώσεις προτίμησης περιοχών πρόσληψης υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας σχ. έτους 2019-20

Συνημμένα Αρχεία: