Συμμετοχή στις Erasmus Days 2019 (Ημέρες Erasmus 2019)

322

To IKY/Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φορείς στην Ελλάδα που συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus+, να αναρτήσουν δράσεις στον σύνδεσμο www.erasmusdays.eu με στόχο την προβολή του αντίκτυπου του προγράμματος και την ανάδειξη των θετικών εμπειριών που αποκόμισαν.

Η δράση «Erasmus days» στόχο έχει να κινητοποιήσει όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο πρόγραμμα Erasmus+ είτε ως  διαχειριστές σχεδίων (project managers) είτε ως συμμετέχοντες (μαθητές, φοιτητές,  μαθητευόμενοι, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, άτομα που δραστηριοποιούνται στο πρόγραμμα Νεολαία) να προβάλλουν τα αποτελέσματα των σχεδίων τους και να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης.

 Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία των «Erasmus days» είναι η κατά το δυνατό πιο καθολική κινητοποίηση όλων των ωφελουμένων  από το πρόγραμμα και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών αλλά και η προβολή από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στο πλαίσιο του εορτασμού των Erasmusdays 2018, στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη με βασικό μήνυμα “Proud to be European”. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.erasmusdays.eu  είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Σαρλή Έλενα

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

(Διαχείριση Μενού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)