Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

171

Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε’
Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας.Ω3ΜΜ4653ΠΣ-Γ4Γ

Συνημμένα Αρχεία: