Ανακοίνωση για τη δήλωση προτίμησης ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

1483

Δεδομένου ότι ο αριθμός των Αιτήσεων-Δηλώσεων Προτίμησης μέσω της ηλεκτρονικής

εφαρμογής στην ιστοσελίδα μας, μέχρι τώρα δεν είναι ο αναμενόμενος,

Παρατείνεται για λίγες ώρες η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η τελική προθεσμία υποβολής της ΑΙΤΗΣΗΣ–ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ είναι η

 Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 23:59 μ.μ.

 

Επισημαίνουμε ότι:

  • Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση-δήλωση προτιμήσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ, δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να οριστικοποιούν την Αίτηση, διαφορετικά η Αίτηση που φαίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ως «προσωρινά αποθηκευμένη» δε θα λαμβάνεται υπ’ όψη.

 

Οδηγίες υποβολής αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας