Οδηγίες υποβολής αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

4037

Για την υποβολή της αίτησης ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:

 

  • Βήμα 1 : Εισαγωγή στην εφαρμογή

Πηγαίνετε στην διεύθυνση:

http://pdede.sch.gr/aitiseis/public/login

και Συμπληρώστε ΑΦΜ, Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατήριο και κλάδο.

Η πιστοποίηση/αυθεντικοποίηση των χρηστών θα γίνεται μέσω του ΑΦΜ, του Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου και του κλάδου, που είχαν δηλωθεί κατά το σχολικό έτος 2018-19 για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας.

Σημείωση: Όποιος υποψήφιος/α είναι εγγεγραμμένος σε περισσότερους από έναν κλάδους, θα καταθέσει διαφορετικές αιτήσεις για κάθε κλάδο

Προσοχή! Για να καταθέσετε αίτηση σε 2ο κλάδο, πρέπει πρώτα να πατήσετε το κουμπί Αποσύνδεση όταν ολοκληρώσετε την πρώτη σας αίτηση

  • Βήμα 2 (Προσωπικά στοιχεία):

Με την εισαγωγή σας στο σύστημα, θα εμφανιστούν τα προσωπικά σας στοιχεία όπως αυτά είχαν δηλωθεί κατά το σχολικό έτος 2018-19.

Από τα λοιπά προσωπικά στοιχεία, μπορείτε να τροποποιήσετε μόνο τα: Ημεροχρονολογία Γέννησης, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail. Συμπληρώστε το Όνομα Μητέρας.

  • Βήμα 3 :

Επιλέξτε αν επιθυμείτε να προσληφθείτε ως αναπληρωτής ή/και ωρομίσθιος. Σημείωση: τα μέλη ΕΒΠ μπορούν να προσληφθούν μόνο ως αναπληρωτές.

  • Βήμα 4 (Προτιμήσεις):

Επιλέξτε με τη σειρά που επιθυμείτε τους νομούς πρόσληψής σας (Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία). Επιλέγετε υποχρεωτικά έναν και μέχρι τρεις νομούς.

  • Βήμα 5 :

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης και σε άλλο κλάδο ΕΕΠ/ΕΒΠ ή στους Ενιαίους Πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία.

  • Βήμα 6:

 Αφού συμπληρώσετε την αίτηση, πατάτε το κουμπί Επόμενο

  • Βήμα 7 (Προεπισκόπηση):

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που δηλώσατε, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης ή επανυποβολής της αίτησης μετά την οριστική υποβολή της.

  • Βήμα 8:

Πατήστε το κουμπί Οριστικοποίηση για να υποβάλετε οριστικά την αίτηση ή το κουμπί Επεξεργασία για να ξαναγυρίσετε στην συμπλήρωση της αίτησης.

  • Βήμα 8: Λήψη αποδεικτικού υποβολής της αίτησης

Μετά την Οριστικοποίηση, θα εμφανιστεί το μήνυμα ότι η αίτησή σας έχει υποβληθεί.

Στο σημείο αυτό μπορείτε, πατώντας το κουμπί Αποθήκευση ως PDF, να αποθηκεύσετε την αίτησή σας.

Από τη στιγμή που θα αποθηκεύσετε το αντίγραφο της αίτησής σας που περιέχει και τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης δεν χρειάζεται να κάνετε άλλη ενέργεια.

  • Βήμα 9: Αποσύνδεση

Πατήστε το κουμπί Αποσύνδεση για να αποσυνδεθείτε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από την

Πέμπτη 29 Αυγούστου έως και τη

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00

και  για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Δυτικής Ελλάδας  θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

Δείτε επίσης:

Ανακοίνωση για τη δήλωση προτίμησης ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

 

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020 στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

 

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών και ωρομισθίων κλάδων ΕΕΠ & ΕΒΠ 2018-19