Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2018-2019

658
ΥΑ παράτασης ισχύος_6ΧΝ54653ΠΣ-ΝΨΡ

 

ΦΕΚ 3283_Παράταση ισχύος

Συνημμένα Αρχεία: