Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών και ωρομισθίων κλάδων ΕΕΠ & ΕΒΠ 2018-19

1748
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ_6ΘΦ64653ΠΣ-ΤΚ2_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΕΠ 2018-2019

 

3 6ΒΥΚ4653ΠΣ-Ο8Ρ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΒΠ 2018-2019