Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία το 2019

177
ΩΗ5646ΜΚ6Π-ΙΔΕ 6000.2.6270-ογ΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ 2019

Συνημμένα Αρχεία: