Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα ΣΔΕ

76

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΔΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_ 3 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΟΙ ΣΔΕ 2019 ΚΕΝΑ