Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΕΑ

91

Εν όψει της θεσμοθέτησης νέου πλαισίου Υποστηρικτικών Δομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι από την έκδοση της παρούσας αναστέλλεται η διαδικασία επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α..6Μ2Δ4653ΠΣ-ΜΓΜ KEA

Συνημμένα Αρχεία: