Ανακοίνωση πρόσληψης οδηγού – συνοδηγού της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

435
ΣΟΧ1 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

6ΔΟΑ4653ΠΣ-ΚΤ4_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 - 2019_ΠΕΡ. Δ ΝΣΗ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 σε μορφή PDF

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 14-2-2019