Προσωρινός πίνακας αιτήσεων για μετάθεση ΕΕΠ από ΚΕΣΥ σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ [001.ΣΜΚΔ002] 2018-2019

358

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡ/ΚΟΥ ΑΠΟ ΚΕΣΥ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ  [001.ΣΜΚΔ002] ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019- ΠΔΕ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ