Συνέχιση διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την απόσπαση εκπαιδευτικών ΠΕ78 στην ΠΔΕ Πελοποννήσου

41
6919_10072019_ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ