Διαδικασία αιτήσεων εκπαιδευτικών για συμμετοχή στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ) των ΕΠΑ.Λ

186

Συνεχίζεται μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης η διαδικασία που είχε ανασταλεί, σύμφωνα με την αρ.πρωτ. Φ3/89176/Δ4/04.06.2019 πρόσκληση «Για απόσπαση ή διάθεση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ.»

Η εν λόγω διαδικασία συνεχίζεται οχτώ (08) ημέρες μετά την επίσημη ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης (έως 17-7-2019) και η αποστολή των εισηγήσεων από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης, θα ακολουθήσει, έξι (06) ημέρες μετά. Οι εισηγήσεις που έχουν έως τώρα αποσταλεί δεν λαμβάνονται υπόψη.