Αντιστοιχία Επαγγελματικών Δικαιωμάτων στους απόφοιτους «Τάξης Μαθητείας»: Ειδικότητα «Βοηθός Φαρμακείου»

163

Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία χορηγείται αντιστοιχία επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που χορηγείται στους απόφοιτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» του ν. 4386/2016 (Α’83), της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας».

Δείτε την απόφαση στο  Φ.Ε.Κ. αρ. 2748 και ημ/νία δημοσίευσης 03-7-2019 τεύχος Β’ :  Β’2748