Αποτελέσματα Βασικής Δράσης 1 (KA1) 2019

66

 

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της Βασικής Δράσης 1 του έτους 2019 του προγράμματος Erasmus+. Συγχαρητήρια σε όλες τις ελληνικές σχολικές μονάδες και δομές που εγκρίθηκαν και ειδικότερα στις σχολικές μονάδες και δομές της Δυτικής Ελλάδας. Ακολουθούν τα αποτελέσματα όπως έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Εθνικής Moνάδας Συντονισμού του Erasmus+ (ΙΚΥ).

Αποτελέσματα Σχολικής Εκπαίδευσης ΚΑ1

Αποτελέσματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΑ1

Αποτελέσματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΚΑ1

Καλή Επιτυχία στα αναμενόμενα αποτελέσματα Βασικής Δράσης 2 (ΚΑ2).

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

Σαρλή Έλενα