Τοποθέτηση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου στο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας σε κενούμενη θέση

144
Ω0ΠΑ4653ΠΣ-ΗΕΖ_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΕ ΠΕ04 (ΚΕΝΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ)_ΠΕΚΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ