Διεύρυνση ωραρίου υποβολής αιτήσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

734

Ανακοινώνεται ότι από Παρασκευή 24/5/2019 έως και Παρασκευή 07/06/2019, το ωράριο υποβολής αιτήσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ διευρύνεται από 09:00 έως και 14:00

Παρακαλούνται όσοι υποψήφιοι/ες δεν έχουν κλείσει ακόμα ραντεβού να κλείσουν άμεσα.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται να καταχωρήσετε πάνω από 1 ραντεβού. Εάν καταχωρηθεί παραπάνω του ενός ραντεβού, θα διαγράφεται αυτόματα και θα μένει μόνο το πρώτο ραντεβού που καταχωρήθηκε.

Δείτε επίσης:

Οδηγίες καταχώρισης ηλεκτρονικού ραντεβού για την κατάθεση της αίτησής σας στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας