Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη διαδικασία υποβολής αίτησης στην ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας – Ανανεώθηκε 24-05-2019

3806

Ανανεώθηκαν τις 24-05-2019

Προς διευκόλυνσή σας, ομαδοποιήσαμε ορισμένες απορίες/συχνές ερωτήσεις υποψηφίων σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης κατάθεσης δικαιολογητικών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας για τις Προκηρύξεις  1ΕΑ/2019 (ΕΒΠ) και 2ΕΑ/2019 (ΕΕΠ) του ΑΣΕΠ. Η λίστα αυτή θα εμπλουτίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Υπενθυμίζουμε στα υποψήφια μέλη ΕΒΠ και ΕΕΠ ότι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες είναι: α) Η κατάθεση της ειδικής έντυπης αίτησης μετά των συνημμένων σ’ αυτήν δικαιολογητικών στις ΠΔΕ (από 8/5/2019 έως και 7/6/2019) KAI β) Η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ (από 21/5/2019 έως και 5/6/2019).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων παρακαλούμε να προσέρχονται στην υπηρεσία με συμπληρωμένη την αίτηση τους.

Εφιστούμε την προσοχή στους υποψήφιους ότι είναι αποκλειστική ευθύνη τους η σωστή συμπλήρωση της αίτησης και η κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

Πότε και πού μπορώ να καταθέσω την αίτησή μου;

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά από 08/5/2019 έως και 07/6/2019 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ.

Για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας παραλαβή αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά (Δευτέρα έως Παρασκευή) αποκλειστικά από 09.00 έως 12.30 στο Γραφείο 5 (Πρωτόκολλο)

Η αίτηση κατατίθεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο. Στην περίπτωση εξουσιοδότησης, ο εξουσιοδοτούμενος πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία την αστυνομική του ταυτότητα και φωτοαντίγραφο αυτής.  Πώς θα γίνεται η κατάθεση της αίτησης;

Η κατάθεση της αίτησης γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού, που κλείνετε μέσω της ιστοσελίδας μας με απλή ηλεκτρονική εφαρμογή.

Με συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση σας θα προσέρχεστε στο ραντεβού σας στο  για έλεγχο της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών. (Παρακαλούμε να μην συρράψετε τα δικαιολογητικά στη φάση αυτή, θα συρραφτούν από τον αρμόδιο υπάλληλο όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος).

Μετά τον έλεγχο, η αίτηση θα πρωτοκολλείται και ο υποψήφιος θα λαμβάνει αντίγραφό της.

Τι πρέπει να συμπληρώσω στην Υποενότητα Ι της αίτησης;

Στην Υποενότητα Ι δεν καταγράφονται δικαιολογητικά που κατατίθενται. Εδώ συμπληρώνονται ήδη καταχωρισμένα  και επικυρωμένα  πεδία στο ΟΠΣΥΔ προκειμένου να αποδειχθεί και κάποιο άλλο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα από αυτά που είναι δηλωμένα στο ΟΠΣΥΔ. Για παράδειγμα, Μεταπτυχιακός Τίτλος της αλλοδαπής που είναι ήδη καταχωρισμένος στο ΟΠΣΥΔ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας ή καταχωρισμένο Πτυχίο άλλης ειδικότητας πχ ΠΕ02 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απόδειξη 2ου Τίτλου σπουδών. Δεν χρειάζεται να καταγράψετε ό,τι περιέχει ο ηλεκτρονικός φάκελός σας στην Υποενότητα Ι.

Δεν καταγράφονται στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα και για τα οποία δεν αποδεικνύεται άλλο προσόν από αυτό που έχει ήδη δηλωθεί στο ΟΠΣΥΔ.

Τι γράφω στη στήλη Προσόν/Κριτήριο/Ιδιότητα στην Υποενότητα ΙΙ;

Στη στήλη προσόν/κριτήριο/ιδιότητα γράφετε το προσόν/κριτήριο/ιδιότητα που θέλετε να αποδείξετε με την κατάθεση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού .

Ενδεικτικά παραδείγματα (δεν είναι περιοριστικά):

α/α Δικαιολογητικό Προσόν/κριτήριο/ιδιότητα
1 Πτυχίο Λογοθεραπείας ΤΕΙ Πατρών Τυπικό προσόν ένταξης στον κλάδο
2 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πρόσθετο προσόν ένταξης στον κλάδο
3 Πράξη αναγνώρισης μεταπτυχιακού ΔΟΑΤΑΠ Μεταπτυχιακό
4 Ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης ΑΣΠΑΙΤΕ Παιδαγωγική επάρκεια
5 Πτυχίου Φιλολογίας ΕΚΠΑ 2ο πτυχίο
6 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Αριθμός τέκνων
7 Βεβαίωση προϋπηρεσίας αναπληρωτή σχ.έτους 2015-6 Προϋπηρεσία
8 Βεβαίωση προϋπηρεσίας ωρομίσθιου σχ.έτους 2010-11 Προϋπηρεσία
9 Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας Πανεπιστήμιο Cambridge Β2 Kαλή γνώση ξένης γλώσσας
10 Πιστοποιητικό ECDL Core Γνώση Η/Υ
11 Επιμόρφωση από Πανεπιστήμιο Αιγαίου Επιμόρφωση
12 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Προσωπικά στοιχεία

 

Πρέπει να αριθμήσω τα δικαιολογητικά;

Nαι. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι αριθμημένα, με την ίδια αρίθμηση που έχουν λάβει στις Υποενότητες ΙΙ και ΙΙΙ του έντυπου της αίτησης (π.χ. δικαιολογητικό ΙΙ.3, ή δικαιολογητικό ΙΙ.5 κτλ)

Μπορώ να κάνω την αίτησή μου σε όποια ΠΔΕ επιθυμώ; Αν ναι, θα μπορώ στη συνέχεια κατά τη διαδικασία των προσλήψεων να δηλώσω, όποιες περιοχές θέλω;

Μπορείτε να κάνετε αίτηση σε οποιαδήποτε ΠΔΕ της χώρας. Η ΠΔΕ στην οποία κατατίθεται η αίτηση δεν επηρεάζει τη δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση μετά το διορισμό, καθώς οι πίνακες των υποψηφίων είναι ενιαίοι για όλη τη χώρα.

Είμαι υποψήφιος σε περισσότερους του ενός κλάδου ΕΕΠ/ΕΒΠ. Καταθέτω ξεχωριστές αιτήσεις για τον κάθε κλάδο;

Όχι. Το έντυπο της αίτησης είναι ένα και σε περίπτωση που εντάσσεστε σε περισσότερους κλάδους ΕΕΠ-ΕΒΠ, συμπληρώνετε μία αίτηση και αναφέρετε όλους τους κλάδους στο πεδίο της αίτησης Κλάδος/οι ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Είμαι άρρεν υποψήφιος. Πότε πρέπει να προσκομίσω πιστοποιητικό στρατολογίας ή νόμιμης απαλλαγής από το στρατό;

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου , το πιστοποιητικό στρατού ή η απαλλαγής πρέπει να προσκομιστεί από τον υποψήφιο με την αίτησή του.

Είμαι υποψήφιος κλάδου ΠΕ25-ΣΧ.Νοσηλευτών (ή ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών) εγγεγραμμένος τους οριστικούς πίνακες σχολικού έτους 2018-19, για την εγγραφή μου στους οποίους είχα καταθέσει ταυτότητα μέλους ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής ή βεβαίωση εγγραφής της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ή του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών) η οποία ήταν σε ισχύ. Χρειάζεται να προσκομίσω εκ νέου βεβαίωση/ταυτότητα;

Ναι, εφόσον η προηγούμενη δεν είναι πλέον σε ισχύ.

Μπορούν οι υπάλληλοι της ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας να μου υποδείξουν πώς να συμπληρώσω την αίτησή μου και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσω;

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.67327/Ε4/30-4-2018 (ΑΔΑ:ΩΤΕΧ4653ΠΣ-8 Ε4) Πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ, σ.5 «Το σύνολο των ανωτέρω μαζί με την έντυπη αίτηση κατατίθεται, με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του υποψήφιου, επί αποδείξει κατάθεσης/παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου) σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος προσκόμισε τα δικαιολογητικά που επικαλείται στην ειδική έντυπη αίτηση, χωρίς περαιτέρω έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.»

Ποιες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας γίνονται δεκτές;

Οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίζουν φωτοτυπίες βεβαιώσεων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που έχουν εκδοθεί από Δ/νσεις ή σχολεία και γίνονταν δεκτές και τις προηγούμενες χρονιές, έστω κι αν δεν αναγράφεται σε αυτές το πλήρες ωράριο.

Ξέχασα να γράψω κάτι στην αίτηση, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Ο υποψήφιος δύναται να κάνει συμπληρωματική αίτηση υποβολής δικαιολογητικών στην περίπτωση που ξέχασε ή θέλει να διορθώσει κάτι στην προηγούμενη με τον ίδιο τρόπο όπως την πρώτη, δηλαδή γίνεται διαφορετική αίτηση με φωτοαντίγραφο του δικαιολογητικού κλπ.

Πρέπει να προσκομίσω οπωσδήποτε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης;

Όχι αν δεν έχεις κάποιο μοριοδοτούμενο κοινωνικό προσόν (τέκνα ή ανάπηρο σύζυγο) δεν προσκομίζεις πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το ΟΠΣΥΔ

Δεν έχω λογαριασμό στο ΟΠΣΥΔ. Τί πρέπει να κάνω;

Είναι απαραίτητο να έχετε λογαριασμό στο ΟΠΣΥΔ για τη συμμετοχή σας στις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019. Στην περίπτωση που δεν έχετε ήδη εγγραφεί, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΠΣΥΔ (http://opsyd.sch.gr) για την εγγραφή σας μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ. Θα σας ζητηθεί να δώσετε τους κωδικούς TAXISnet που διαθέτετε (Username / Password), προκειμένου να γίνει η αναγνώρισή σας από το σύστημα της ΓΓΠΣ.

Διαθέτω λογαριασμό στο ΟΠΣΥΔ. Τι πρέπει να κάνω πριν καταθέσω την αίτησή μου;

Οι υποψήφιοι που έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. οφείλουν να ελέγξουν στον φάκελό τους (με τους προσωπικούς τους κωδικούς) τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν κατά την εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών της παρούσης, καταχωρισμένα και επικυρωμένα, κατόπιν των αναγκαίων διεργασιών προσαρμογής που επιτελέστηκαν στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. για το νέο σύστημα διορισμών και προσλήψεων.

 Έχω λογαριασμό στο ΟΠΣΥΔ, αλλά δεν μπορώ να συμπληρώσω τίποτα. Μου λέει ένα μήνυμα ότι τα στοιχεία μου δεν είναι επικυρωμένα και να επικοινωνήσω με μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τί να κάνω;

Τα μόνα στοιχεία που μπορεί ένας υποψήφιος ΕΕΠ-ΕΒΠ να καταχωρήσει στο ΟΠΣΥΔ είναι κάποια προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.

 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΤΕ εσείς τίποτε άλλο στο ΟΠΣΥΔ .

Τα επικυρωμένα στοιχεία που είναι σε γκρι φόντο επίσης δεν μπορείτε να τα «πειράξετε».

Μετά την κατάθεση της αίτησής σας και των δικαιολογητικών (αυτή είναι η έννοια της «επικοινωνίας με μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης» θα  καταχωριστούν τα υπόλοιπα προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες  από τις   Περιφ/κές Δ/νσεις και τις Δ/νσεις Εκπ/σης.

Πως θα ελέγξω αν η άδεια άσκησης επαγγέλματος για κλάδους ΕΕΠ και η βεβαίωση εγγραφής/ταυτότητα μέλους στον αντίστοιχο σύλλογο (για τους ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ30) είναι ήδη καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ;

Στο ΟΠΣΥΔ, αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας, στην καρτέλα Κλάδοι επιλέγοντας στον αντίστοιχο Κλάδο ΕΕΠ-ΕΒΠ και στη στήλη Ενέργειες την επιλογή Προβολή/Επεξεργασία φαίνεται αν είναι καταχωρημένη η άδεια άσκησης επαγγέλματος. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ιδιότητα μέλους του συλλόγου πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι 29/02/2020 και σε περίπτωση που έχει λήξει πρέπει να προσκομιστεί εκ νέου στα δικαιολογητικά της Υποενότητας ΙΙ.

Γιατί δεν βλέπω όλη την προϋπηρεσία μου ως ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ; Η προϋπηρεσία μου του σχ. έτους 2017-18 που έχει καταχωριστεί είναι λάθος.

ΔΕΝ είναι λάθος. Στο ΟΠΣΥΔ είναι καταχωρισμένη η προϋπηρεσία που τυχόν έχουν οι υποψήφιοι, που ήταν εγγεγραμμένοι στους οριστικούς πίνακες σχ. έτους 2018-19 α) από 28/4/2018 έως το τέλος του διδακτικού έτους 2018 και β) η προϋπηρεσία της φετινής χρονιάς 2018-19 από την ανάληψη υπηρεσίας η οποία θα υπολογιστεί ως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ.

Για την φετινή προϋπηρεσία δεν χρειάζεται να προσκομίσετε βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Για όλα τα προηγούμενα έτη (συμπεριλαμβανομένου και ολόκληρου του 2017-18) o υποψήφιος πρέπει να καταθέσει  τις αντίστοιχες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (Υποενότηττα ΙΙ)

Πότε θα καταχωριστούν στο ΟΠΣΥΔ τα στοιχεία που έχω συμπεριλάβει στην αίτηση που κατέθεσα για την 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ;

Η ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας θα προχωρήσει στην συμπλήρωση του ηλεκτρονικού φακέλου του κάθε υποψηφίου  σταδιακά και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου μετά την παραλαβή της αίτησης. Ο υποψήφιος μπορεί να συνδεθεί με τους κωδικούς του στο ΟΠΣΥΔ προκειμένου να ελέγξει την πορεία καταχώρησης.

 

Περισσότερα:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 24-05-2019

Συνημμένα Αρχεία: