ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΠΠΕΠ 2019 ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ ΤΗΣ Π.Δ.Ε ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

141

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. (σχολικής χρονιάς 2017-18 αλλά και των 3 πιλοτικών προγραμμάτων), που διεξήχθησαν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π τον Φεβρουάριο του 2019, η επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ικανοποιητικό ποσοστό επιτυχίας στην ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας (απόφοιτοι της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Ζακύνθου).

Το συνολικό ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 71%, ενώ με λεπτομερέστερη προσέγγιση και ανάλυση των δεδομένων, επί των συνολικά 54 επιτυχόντων, παρατηρείται ότι το ποσοστό επιτυχίας Πλήρους Πιστοποίησης είναι στο 67% και αντίστοιχα 22% και 11% μόνο στο Πρακτικό και μόνο στο Θεωρητικό Μέρος, στοιχεία που εμφανίζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν.

Υπενθυμίζεται ότι οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Το πτυχίο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους να διεκδικήσουν μια θέση, στο αντικείμενο της ειδικότητας τους στην αγορά εργασίας, με καλύτερους όρους.

Η  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας απευθύνει ευχαριστήριο μήνυμα στους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και ευχές στους επιτυχόντες και στις επιτυχούσες αποφοίτους για καλή επιτυχία στον εργασιακό τομέα.

Δίπλας Κωνσταντίνος

τηλ: 2610362429 [Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. – Συντ.Μ.Ν.Α.Ε.]

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ