Διαβίβαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ)

103

ΕΞΕ - 61025 - 2019 - Διαβίβαση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ)
ΚΗΕ_Καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών ΗΥ_20190411
ΚΗΕ_Υποβολή Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο_20190411
Πρόσκληση ΚΗΕ-v0