Πρόσκληση για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.». Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 19.04.2019 και ώρα 15:00.

99