Ανακοίνωση πρόσληψης προσωρινού αναπληρωτή ΕΕΠ κλάδου Π30

253

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΕΠ ΛΟΓΩ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Πάτρα, 08/04/2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει:

ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

  • ΕΝΟΣ (1) προσωρινού αναπληρωτή ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 –ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ σε ΣΜΕΑΕ

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΣΠΑ : «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883 , ΕΣΠΑ 2014-2020

 ΚΑΙ

Το ΚΕΝΟ στο οποίο θα γίνει η ανωτέρω πρόσληψη σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του κλάδου  :

  • ΠΕ30- ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης  78 και 80

αφού ενημερωθούν για τα κενά, να συμπληρώσουν με προσοχή (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ευανάγνωστα γράμματα) α) την Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση (μεγάλη προσοχή στην σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων) που θα βρουν εδώ και να τα καταθέσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) μέσω email στο: pdede@sch.gr (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή) ή

β) μέσω Φαξ στο  2610/362421 και 2610/362410

από Δευτέρα 08/04/2019 μέχρι και Τρίτη 09/04/2019

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η

 Τρίτη 09/04/2019 και ώρα 15:00

 (Για τις αιτήσεις που παραλαμβάνονται μέσω email, η υπηρεσία θα αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής, ενώ για τις αιτήσεις που παραλαμβάνονται μέσω φαξ η επιβεβαίωση παραλαβής θα γίνεται από το τμήμα πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 2610/ 362406)

Έγγραφα κατά τη διαδικασία πρόσληψης-τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Συνημμένα Αρχεία: