Ανακοίνωση προσλήψεων προσωρινών αναπληρωτών ΕΒΠ & ΕΕΠ λόγω διάθεσης νέων πιστώσεων

553

Πάτρα, 02/04/2019

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει:

ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

  • ΔΥΟ (2) προσωρινών αναπληρωτών κλάδου ΕΒΠ σε Γενικά σχολεία
  • ΔΥΟ (2) προσωρινών αναπληρωτών κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ25 σε Γενικά σχολεία

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΕΣΠΑ  «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031892  ΕΣΠΑ 2014-2020

ΚΑΙ

Τα ΚΕΝΑ (ανά Νομό) στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι υποψήφιοι του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης του κλάδου  :

  • ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) με αύξοντα αριθμό κατάταξης  114, 115 και 116
  • ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με αύξοντα αριθμό κατάταξης στον ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 52 και 57

αφού ενημερωθούν για τα κενά, να συμπληρώσουν με προσοχή (με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ευανάγνωστα γράμματα) α) τη συνημμένη Αίτηση-Δήλωση τοποθέτησης και β) την Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρουν εδώ (μεγάλη προσοχή στην σωστή συμπλήρωση όλων των πεδίων) και να τα καταθέσουν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) μέσω email στο: pdede@sch.gr (μόνο σαρωμένα ηλεκτρονικά και με υπογραφή) ή

β) μέσω Φαξ στο  2610/362421 και 2610/362410

από Τρίτη 02/04/2019 μέχρι και Τετάρτη 03/04/2019

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η

 Τετάρτη 03/04/2019 και ώρα 15:00

Έγγραφα κατά τη διαδικασία πρόσληψης-τοποθέτησης ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Συνημμένα Αρχεία: