Εγκύκλιος δικαιολογητικών υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για πανελλαδικές ΓΕΛ 2019

27

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΛ 20192019_3_19_Φ_251_42291_A5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΥΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΓΕΛ _2019 ΜΕ ΑΔΑ_signed