ΓΕΛ Βασιλακίου ΚΑ1 Erasmus+ “Support for Children with Special Educational Needs”

29

Μετά από επιχορήγηση του ΙΚΥ (αριθμός σύμβασης 2018-1-EL01-KA101-046739) συμμετείχαμε στο πρόγραμμα «Support for Children with Special Educational Needs» που διοργανώθηκε από την Amber Initiatives και συγκεκριμένα από τις 11-2-2019 έως τις 20-2-2019 στο Πλύμουθ (Plymouth) της Μ. Βρετανίας.

 Πριν από την επίσκεψη φροντίσαμε να ενημερωθούμε σε γενικές γραμμές για τη δομή του βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης συλλέξαμε πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος που υπάρχουν στην περιοχή του Πλύμουθ, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν προετοιμασμένοι για τη διδακτική προσέγγισή τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Τέλος, συμπληρώσαμε ένα ερωτηματολόγιο που ζήτησε ο διοργανωτής σχετικά με την ικανότητα χρήσης της αγγλικής, τα μαθήματα που διδάσκουμε στο σχολείο, τις ανάγκες του σχεδίου μας, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων, ώστε οι δραστηριότητες να προσαρμοστούν στις ανάγκες μας. Παράλληλα, ως ελληνική ομάδα συμμετεχόντων, ετοιμάσαμε μια παρουσίαση του σχολείου μας και της περιοχής μας, την οποία δείξαμε στους υπολοίπους συμμετέχοντες και στους διοργανωτές κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης. Επιπλέον είχαμε μαζί μας ενδεικτικά παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και πληροφοριακό υλικό, τα οποία προσφέραμε τόσο στους διοργανωτές όσο και στους υπολοίπους συμμετέχοντες.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης παρακολουθήσαμε:
– μετωπικές διδασκαλίες με χρήση παρουσιάσεων για το θεωρητικό υπόβαθρο της διάγνωσης και της αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών. Παράλληλα αναλύθηκαν θέματα σχετικά με τον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών, τον σεβασμό και την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας, τη δομή, τη λειτουργία και σχετικούς θεσμούς του βρετανικού εκπαιδευτικού συστήματος που σχετίζονται με τις μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.
– βιωματικές ξεναγήσεις σε σημαντικά σημεία της πόλης, με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και τα αξιοθέατα, την προσέγγιση και κατανόηση στοιχείων της τοπικής κουλτούρας και της επίδρασής της στις επιλογές των σχολείων.
– επισκέψεις μελέτης σε σχολεία της περιοχής με σκοπό την επιτόπια μελέτη των τρόπων και των μεθόδων αντιμετώπισης και φροντίδας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και τη γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προσεγγίσεις που εφαρμόζουν.
– παρουσιάσεις των εργασιών που ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Οι εργασίες των
ομάδων εστίαζαν στην αξιοποίηση των όσων παρουσιάστηκαν ή διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των ενοτήτων του σεμιναρίου.
Μετά τη λήξη, έχουμε διατηρήσει επαφή με τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες καθηγητές. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας κατάρτισης έχει δημιουργηθεί κλειστός συνεργατικός χώρος σε υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης (κλειστή ομάδα στο facebook), στην οποία έχουμε ήδη ενταχθεί, ώστε να είμαστε σε άμεση επαφή με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και με τους διοργανωτές. Σ’ αυτόν τον ηλεκτρονικό χώρο έχουν ήδη διαμοιραστεί εικόνες, παρουσιάσεις, ενδιαφέρουσες υπηρεσίες και ιστότοποι, βίντεο, εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας κατάρτισης καθώς και εργασίες που δημιουργήθηκαν από τους συμμετέχοντες.
Οι διοργανωτές έχουν ενθαρρύνει την επικοινωνία μαζί τους, ιδίως για την περίπτωση που
θελήσουμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιους από τους συμμετέχοντες, για την έναρξη
συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών. Σ’ αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι η μελλοντική
επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς που γνωρίσαμε, θα είναι εύκολη.
Ήδη προσπαθούμε να υιοθετήσουμε στην καθημερινή μας πρακτική στοιχεία που αποκομίσαμε από την εν λόγω δραστηριότητα κατάρτισης. Επίσης σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε τις επαφές με τους άλλους συμμετέχοντες για μια μελλοντική συνεργασία σχολείων στο πλαίσιο πιθανών προγραμμάτων Erasmus+ KA2 ή eTwinning. Παράλληλα έχoυμε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούμε υλικό, εμπειρίες και γνώσεις που αποκομίσαμε από αυτήν την κατάρτιση στον σχεδιασμό των μελλοντικών σχολικών δραστηριοτήτων μας.
Διάχυση
Έχουμε ήδη ενημερώσει για τη δραστηριότητα συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο σχολείο που υπηρετούμε και συναδέλφους από διπλανά σχολεία. Οι συνάδελφοι έχουν βρει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τις εμπειρίες που τους μεταφέραμε και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με την αντιμετώπιση των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες από τα βρετανικά σχολεία, τα διδακτικά οφέλη που προέκυψαν και τον τρόπο οργάνωσης της δραστηριότητας κατάρτισης. Εν ευθέτω χρόνω θα αναρτήσουμε στον ιστοχώρο του σχολείου μας υλικό σχετικά με τη δραστηριότητα (την πόλη, τους διοργανωτές, τους συμμετέχοντες, τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κλπ), στον οποίο υπάρχει φόρμα επικοινωνίας, για την περίπτωση που κάποιος επισκέπτης επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας, ώστε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα δημιουργηθεί συστηματικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο θα αποτυπώνει αρκετές από τις γνώσεις και εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κατάρτισης. Φυσικά, ενημερώσαμε σχετικά τούς μαθητές μας, οι οποίοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μάθουν λεπτομέρειες για τη δραστηριότητα κατάρτισης και τις συνθήκες που επικρατούν στα βρετανικά σχολεία. Εξάλλου, προσπαθούμε να αξιοποιούμε καθημερινά τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό την ανανέωση των μαθημάτων που διδάσκουμε και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των μαθητών, τόσο σε γνωστικό όσο και σε μεθοδολογικό και διαπροσωπικό επίπεδο.
Συμμετέχοντες – διοργανωτής: Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα συμμετείχαμε συνολικά 5
εκπαιδευτικοί από 2 διαφορετικές χώρες: από την Ελλάδα και την Ιταλία. Διοργανωτής ήταν η Amber Initiatives, ενώ ο κύριος όγκος των μαθημάτων έγινε σε κεντρικό κτίριο της πόλης του Πλύμουθ. Οι δραστηριότητες ήταν ολοήμερες, ενώ δόθηκε έμφαση σε στοιχεία της πόλης και της γύρω περιοχής, που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής των σχολείων που επισκεφθήκαμε.
Παρατηρήσεις:
Ο φορέας κατάρτισης προσέφερε ό,τι ακριβώς αναφερόταν στο πρόγραμμα. Κάθε επιλογή
(διδακτικού υλικού, μεθόδων, διδασκόντων κλπ) ήταν σαφώς σύμφωνη με τον σκοπό και το
πλαίσιο του προγράμματος. Οι διοργανωτές φρόντισαν να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια
υψηλό το επίπεδο και να τηρήσουν επακριβώς το ωρολόγιο πρόγραμμα. Κατά την άποψή μας πέτυχαν να δώσουν όλα όσα προέβλεπε η περιγραφή της δραστηριότητας κατάρτισης. Ξεχώρισε επίσης η φιλική τους διάθεση, η διάθεση να προσαρμόσουν το πρόγραμμα στις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού μας σχεδίου και η πρόθεσή τους να βοηθήσουν σε μελλοντικές πρωτοβουλίες συνεργασίας.
Προτάσεις:
Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης μάς δημιουργήθηκε έντονος προβληματισμός σχετικά με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Στην ελληνική πραγματικότητα, εκτός των άλλων, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα χρηματοδότησης, η οποία θα μπορούσε να στηρίξει αποτελεσματικότερα τόσο τους μαθητές όσο και το ίδιο το σχολείο.
Επίσης η ύπαρξη εκτενών γραφειοκρατικών διαδικασιών δεν ενθαρρύνει την πρόσκληση ατόμων εκτός σχολικού περιβάλλοντος, για να συνεργαστούν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
Απ’ την άλλη μεριά η ασφυκτική πίεση της διδακτέας ύλης, συχνά δεν αφήνει περιθώρια
αυτενέργειας και δημιουργικότητας στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να
χρησιμοποιούν πιο «ευέλικτους» και ελκυστικούς μαθησιακούς πόρους, πιο σύγχρονα μέσα, αλλά και εξατομικευμένους τρόπους αντιμετώπισης των μαθητών που παρουσιάζουν μαθησιακές ιδιαιτερότητες.