Διαδικτυακό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο “Σχολικός εκφοβισμός- ΟΧΙ στην τάξη μου!”

182

Στην επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα σχολικής εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκπαιδευτικοί και προσωπικό της σχολικής εκπαίδευσης μπορούν να παρακολουθήσουν το δωρεάν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης που αφορά στην απαλοιφή του Σχολικού εκφοβισμού ως εξής:

 

 

 

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ MOOC

1.1 ΓΙΑΤΙ
Ο εκφοβισμός στα σχολεία παραμένει πρόβλημα που επιμένει, παρά τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη και τη δέσμευση των 47 κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης να «καταπολεμήσουν όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας, ιδιαίτερα του εκφοβισμού και της παρενόχλησης». Επιπλέον, ο εκφοβισμός αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη ως μείζων παράγοντας ο οποίος πλήττει την ευημερία των μαθητών, οδηγώντας στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου ή ακόμα και την αυτοκτονία. Νέες μορφές εκφοβισμού – που καθίστανται δυνατές χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις και την έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης – προστίθενται στο πρόβλημα, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη εύρεσης τρόπων εκ μέρους των εκπαιδευτικών για την πρόληψη και την καταπολέμησή του σε επίπεδο σχολείου.

1.2 ΤΙ
Ο κύκλος μαθημάτων προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια καλύτερη κατανόηση των διαφόρων μορφών εκφοβισμού και διαδικτυακού εκφοβισμού και τους εφοδιάζει ώστε να επινοούν στρατηγικές και να παίρνουν μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στην τάξη και το σχολείο. Για τον λόγο αυτό, ο κύκλος μαθημάτων πραγματεύεται τους ρόλους διαφορετικών προσώπων σε ένα σενάριο εκφοβισμού (θυτών, παρατηρητών και θυμάτων), διερευνά τις πιο συχνές μορφές εκφοβισμού και καλύπτει τα βασικά συστατικά για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης.
Ο κύκλος μαθημάτων έχει οργανωθεί με βάση την αρχή της ομότιμης μάθησης, με περιεχόμενο σχεδιασμένο ώστε να διεγείρει τον στοχασμό και τη συζήτηση και έτσι οι συμμετέχοντες να μαθαίνουν ο ένας από τις εμπειρίες και τις ιδέες του άλλου. Για την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ένα τελικό προϊόν και να αξιολογήσουν τη δουλειά των άλλων συναδέλφων τους. Προς διευκόλυνση της ομότιμης μάθησης, έχει δημιουργηθεί μια κλειστή ομάδα στο Facebook, την οποία θα βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/groups/BullyingCourse.

1.3 ΠΟΙΟΣ
Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να πάρουν μέρος στα μαθήματα, τα οποία όμως στοχεύουν πρωτίστως σε εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες από τον τομέα της εκπαίδευσης, από όλες τις βαθμίδες και ανεξαρτήτως διδακτικού αντικειμένου.
Προϋπόθεση αποτελεί ένα στοιχειώδες επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού, προκειμένου οι συμμετέχοντες να πλοηγούνται στο υλικό του κύκλου μαθημάτων και να συμμετέχουν στην αντίστοιχη κοινότητα. Την ίδια στιγμή, η αλληλεπίδραση μέσω των κοινωνικών μέσων δεν αποτελεί προϋπόθεση, παρότι ανάλογες συνδιαλλαγές ενθαρρύνονται σθεναρά, καθώς βελτιώνουν σημαντικά την εμπειρία των μαθημάτων.
Καθώς τα μαθήματα γίνονται στα Αγγλικά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν προφορικό και γραπτό λόγο με ορολογία που αφορά στην εκπαίδευση και να είναι σίγουροι ότι μπορούν να εκφραστούν και να αλληλεπιδράσουν γραπτώς στα Αγγλικά.

1.4 ΠΟΤΕ
Ο παρών κύκλος μαθημάτων ξεκινάει στις 25 Mαρτίου, αλλά υπάρχει ήδη η δυνατότητα εγγραφής μέσω της σελίδας του. Τα μαθήματα θα διαρκέσουν 4,5 εβδομάδες – με μία καινούργια ενότητα κάθε εβδομάδα, ακολουθούμενες από 1,5 εβδομάδα χωρίς μαθήματα. Ο φόρτος εργασίας υπολογίζεται στις 3-4 ώρες εβδομαδιαίως.

1.5 ΠΟΥ
Ο κύκλος μαθημάτων προσφέρεται στο Teacher Academy του School Education Gateway και διατίθεται μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

http://academy.schooleducationgateway.eu/web/bullying-not-in-my-classcreating-safe-learning-environments-for-students
 http://bit.ly/bullying-course_el

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό στο School Education Gateway αν δεν έχουν ήδη έναν, προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν μέρος στα μαθήματα.

1.6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα ψηφιακό σήμα για τον κύκλο μαθημάτων και ένα πιστοποιητικό με την ολοκλήρωσή του. Το ψηφιακό σήμα μπορεί να εξαχθεί στο Mozilla Badge Backpack

Εδώ υπάρχει η ανακοίνωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου από το ΙΚΥ.

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας τώρα.

Προωθήτρια Ευρωπαικών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ

Σαρλή Έλενα